Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (7-02-2017) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 7-02-2017 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Algemene vergadering:
Deel 1 (OV + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Uitstappen
4. Evaluatie boekenbeurs (do 01-12-2016)
5. Evaluatie sinterklaasfeest
6. Evaluatie spaghetti-avond (za 04-02-2016)
7. Opvang
8. Speelplaats
9. Klusjesteam
10. Frequentie vergaderingen OV
11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
12. Multimedia
13. Financieel overzicht november 2016 – januari 2017
14. Verkiezing vertegenwoordiging schoolraad 2017-2021
15. Varia (deel 2)
16. Volgende vergadering