Alle ouders zijn welkom op de volgende werkvergadering van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje (OV). Deze vergadering zal doorgaan op dinsdag 10-09-2019 om 20:00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (ouders + leerkrachten):
  1. Goedkeuring van de agenda
  2. Goedkeuring van verslag vorige vergadering
  3. Opvang
  4. Speelplaats
  5. Varia en rondvraag (deel 1)

Deel 2 (ouders):
  8. Multimedia
  9. Financieel overzicht
10. Varia en rondvraag (deel 2)
11. Volgende vergadering