Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (17-11-2015) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 17-11-2015 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (Oudervereniging + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Activiteiten school
4. Boekenbeurs (donderdag 26-11-2015)
5. Sinterklaasfeest (vrijdag 04-12-2015)
6. Kerstkaartenactie
7. Opvang
8. Klusjesteam
9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
10. Multimedia
11. Financieel overzicht oktober 2015
12. Vertegenwoordiging schoolraad
13. Varia (deel 2)
14. Volgende vergadering