Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (08-03-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 08-03-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Agendapunten voor volgende werkvergadering:

Deel 1 (OV + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Schoolfeest (za 28-05-2016)
4. Paasactie (maandag 29-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)
5. Opvang
6. Klusjesteam
7. Digitaal systeem voor briefjes
8. Huishoudelijk reglement OV
9. Terugkoppeling schoolraad (di 23-03-2016)
10. Verkeersveiligheid
11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
12. Multimedia
13. Financieel overzicht februari 2016
14. Varia (deel 2)
15. Volgende vergadering