Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (10-05-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 10-05-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (OV + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Schoolfeest (za 28-05-2016)
4. Evaluatie gespreksavond
5. Opvang
6. Klusjesteam
7. Planning activiteiten schooljaar 2016-2017
8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
9. Multimedia
10. Financieel overzicht april 2016
11. Varia (deel 2)
12. Volgende vergadering