Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (27-09-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.  Deze vergadering is tevens de algemene vergadering.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 27-09-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Algemene vergadering:
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering
3. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2015-2016
4. Goedkeuring van de rekeningen
5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2016-2017
6. Aanduiding van de verantwoordelijken (webmaster, verantwoordelijken)
7. Varia
8. Volgende vergadering (planning)

Aansluitend volgt onze eerste werkvergadering van dit schooljaar, waarop u eveneens van harte welkom bent.  Agendapunten:

Deel 1 (OV + leerkrachten):
1.  Goedkeuring van de agenda
2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3.  Uitstappen (herkenbaarheid leerlingen)
4.  Evaluatie familie-activiteit (vr 23-09-2016)
5.  Boekenbeurs (eventueel do 24-11-2016)
6.  Opvang
7.  Speelplaats (voorstellen juf. Inge)
8.  Klusjesteam
9.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
10.  Multimedia
11.  Financieel overzicht juni-juli-augustus 2016
12. Varia (deel 2)
13. Volgende vergadering