Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (29-11-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 29-11-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Algemene vergadering:
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Uitstappen
4. Boekenbeurs (do 01-12-2016)
5. Sinterklaasfeest
6. Spaghetti-avond (za 04-02-2016)
7. Opvang – invloed schrappen PWA-cheques
8. Speelplaats
9. Klusjesteam
10. Bespreking vergadering schoolraad – verkiezingen voor schoolraad cyclus 2017-2021
11. Varia (deel 1) – wijziging subsidieregeling Tutti Frutti

Deel 2 (OV):
12. Multimedia
13. Financieel overzicht september-oktober 2016
14. Varia (deel 2) – T-shirts OV
15. Volgende vergadering