Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (11-09-2018) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje. De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 11-09-2018 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Algemene vergadering: 1. Goedkeuring van de agenda 2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 3. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2017-2018 4. Goedkeuring van de rekeningen 5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2018-2019 6. Aanduiding van verantwoordelijken van de werkgroepen 7. Varia 8. Volgende Vergadering Uitnodiging AV sep