paaseitjes

Beste ouder,

De paashaas is druk bezig met zijn voorbereidingen voor de grote dag. Het is tijd om onze jaarlijkse paasactie te starten.  Naar goede traditie verkopen we ook dit jaar weer zakjes met een mengeling van kleine paaseitjes. Eén zakje kost 3€, per 4 zakjes die u bestelt geven we er gratis een 5de bij. Met de opbrengst van deze paasactie sponsoren wij activiteiten of materiaal voor de kinderen.

BESTELLEN: via bestelbon (zie pdf/brief)

Bestellen kan tot en met vrijdag 17 maart 2017 door de bestelbon in te vullen en af te geven aan de leerkracht van uw kind(eren).

BETALING: via overschrijving!! (nieuw)

Vanaf dit jaar kan u betalen door overschrijving op het rekeningnummer BE80 1430 9358 3277 op naam van Oudervereniging GBS ’t Haegje, met vermelding van ‘PAASACTIE’ en de naam & klas van uw kind.

BELANGRIJK:

  • Dit is een ander rekeningnummer dan dat van de opvang!
  • Denk er wel aan dat je nog steeds de bestelbon vóór vrijdag 17 maart 2017 moet meegeven, zodat de paashaas weet hoeveel paaseitjes er geleverd moeten worden aan de school.
  • De betaling moet gebeuren vòòr dinsdag 21 maart 2017.
  • De zakjes met paaseitjes worden ten laatste op vrijdag 31 maart 2017 meegegeven met de kinderen.

BEDANKT VOOR UW STEUN!

De oudervereniging GBS ’t Haegje vzw

Paasactie_brief