Opvang

De oudervereniging organiseert voor- en naschoolse opvang aan een schappelijke prijs

Opvangjuffen

De mensen die bij ons de opvang verzorgen, hebben ondertussen al heel wat ervaring. We werken hiervoor zowel met mensen met een PWA-statuut als met een vrijwilligersstatuut.

Juf Anita

Juf Brigitte

Juf Miranda

Juf Michèle

Juf Cindy

Juf Erna