Beste Ouders,

We wensen allemaal dat onze kinderen in een veilige schoolomgeving kunnen opgroeien maar helaas loopt het soms anders. Pesten kan veel leed veroorzaken bij zowel het kind als de ouders. In deze gespreksavond willen we dieper ingaan op dit onderwerp.

Datum: 9 mei 2016 – In de klas van het 4de leerjaar.

Sprekers:

 

… Jan Coppieters, psycholoog en leerlingenbegeleider, bekijkt met ons wat pesten nu juist is en hoe je dit als ouder kunt herkennen. Wat is het verschil met plagen? Op welke manieren wordt er gepest? Wat kan ik als ouder doen als mijn kind gepest wordt? Hoe moet ik als ouder reageren als mijn kind pest?

Daarna zal Christel Van Hove, zorgcoördinator van de school, het pestbeleid van onze school toelichten. Wie moet ik aanspreken als ik vermoed dat mijn kind gepest wordt? Welke zijn de stappen die men volgt om het op te lossen?

Achteraf is er nog de mogelijkheid om met de andere ouders na te praten en ervaringen uit te wisselen.

Deze gespreksavond is gratis, iedereen is van harte welkom.