Informatie over de voor- en naschoolse opvang en over de paasactie

Naar aanleiding van de beslissing van de federale regering zijn wij genoodzaakt de voor- en naschoolse opvang tijdelijk stop te zetten en dit al tot en met 3 april.

De Paasactie zal om diezelfde reden ook niet doorgaan. De reeds betaalde bestellingen worden eerstdaags teruggestort.

Bedankt voor jullie begrip en hou het veilig.

De Oudervereniging