Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (16-02-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 16-02-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (OV + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Activiteiten school
4. Evaluatie spaghettiavond (zaterdag 30-01-2016)
5. Paasactie (maandag 22-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)
6. Opvang
7. Klusjesteam
8. Digitaal systeem voor briefjes
9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
10. Huishoudelijke reglement OV
11. Multimedia
12. Financieel overzicht januari 2016
13. Varia (deel 2)
14. Volgende vergadering