Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (12-04-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 12-04-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (OV + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Schoolfeest (za 28-05-2016)
4. Evaluatie paasactie (maandag 29-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)
5. Infoavond
6. Opvang
7. Klusjesteam
8. Digitaal systeem voor briefjes
9. Huishoudelijk reglement OV
10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
11. Multimedia
12. Financieel overzicht maart 2016
13. Varia (deel 2)
14. Volgende vergadering