Alle ouders welkom op onze volgende werkvergadering (12-01-2016) van de VZW oudervereniging GBS ’t Haegje.

De vergadering zal doorgaan op dinsdagavond 12-01-2016 om 20h00 in de refter van ’t Haegje met als agendapunten:

Deel 1 (Oudervereniging + leerkrachten):
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
3. Activiteiten school
4. Evaluatie Kerstkaartenactie
5. Spaghetti-avond (zaterdag 30-01-2015)
6. Opvang
7. Klusjesteam
8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):
9. Multimedia
10. Financieel overzicht december 2015
11. Varia (deel 2)
12. Volgende vergadering