Opvang

De oudervereniging organiseert voor- en naschoolse opvang aan een schappelijke prijs

Opvanguren

Voorschools: 7u tot 8u30.

Meld je kind(eren) aan in de refter van de school. Daar wordt de QR-code van je kind(eren) ingescand (die code krijgt je kind in het begin van de schoolcarrière). Vanaf half negen wordt je kind automatisch uitgescand en nemen de leerkrachten de bewaking van de leerlingen over van de opvangjuffen. De kleutertjes worden door één van de opvangjuffen begeleid naar de speelplaats van de kleuterschool, waar een kleuterjuf het toezicht overneemt.

Naschools: 15u45 tot 18u (ma tot vrij) – 12u15 tot 18u (woe)

Na school wordt de bewaking van de leerlingen gedurende een kwartier door de leerkrachten uitgevoerd. Nadien nemen de opvangjuffen het van hen over. Opnieuw worden de kleutertjes door één van de opvangjuffen begeleid naar de speelplaats of de refter van de lagere school, en wordt de code van je kind(eren) ingescand.

Alle kinderen van de school die nog niet werden opgehaald om 15u45 gaan automatisch mee naar de naschoolse opvang.  Door het inlezen van de QR-code wordt de aanwezigheid van de kinderen geregistreerd met het juiste tijdstip.  Vergeet niet je kind te laten uitscannen als je het ophaalt.  Op basis van deze tijdsregistratie wordt de factuur opgemaakt in het Kidsc@n systeem.