Opvang

De oudervereniging organiseert voor- en naschoolse opvang aan een schappelijke prijs

Contact opvang

Het kan uitzonderlijk eens gebeuren dat je niet op tijd in de opvang raakt.
Breng dan de opvangjuffen op de hoogte.

De opvang na sluitingstijd wordt dubbel aangerekend (0,80 € per begonnen kwartier)

Telefoonnummer opvang: 0486/66.40.43.

Mailadres voor de verantwoordelijke van de oudervereniging i.v.m. de opvang: opvang@ovthaegje.be

Voor dringende zaken: bel de opvangjuffen beter direct op.