Opvang

De oudervereniging organiseert voor- en naschoolse opvang aan een schappelijke prijs

In nauwe samenwerking met de school organiseert de oudervereniging de buitenschoolse opvang op onze school. Op die manier willen we het voor ouders mogelijk maken om op een betaalbare manier werk en gezin te combineren.

De kinderopvang is enkel toegankelijk voor kinderen die naar school gaan in GBS ’t Haegje. Bij slecht weer gaat de opvang door in de refter van de lagere school, bij mooi weer kan er geravot worden op de speelplaats. We voorzien voldoende spel- en knutselmateriaal zodat de kinderen zich op een leuke en creatieve manier kunnen bezig houden.